• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wycena firmy – w jakich celach się ją wykonuje

Na co i jakimi metodami się wykonuje wycenę przedsiębiorstwa
Często występującą praktyką w działaniu wielu firm jest wykonanie ich wyceny. Można to zrobić paroma sposobami, spośród których najpopularniejsze są trzy, czyli porównawcza, majątkowa i dochodowa. Każda z nich podchodzi w zupełnie inny sposób do kwestii wyceniania i wykorzystuje inne wskaźniki, z tego też powodu w każdym przypadku należy dobrać taką, jaka będzie najbardziej odpowiednia. W przypadku podejścia porównawczego wartość firmy zostaje ustalona w oparciu o inne podmioty, które mają podobną wielkość i działają w podobnej branży. Za to wycena spółek majątkowa zbiera wszystkie aktywa firmy, odlicza od nich pasywa i różnica tych wartości jest końcowym wynikiem analizy. W pewnych sytuacjach dobrze będzie się sprawdzać podejście dochodowe, w jakim wartość firmy szacowana jest w oparciu o przyszłe dochody. Wyceny wykonuje w dużej ilości przypadków. Niekiedy o nie poproszą banki, wykonuje się je również przy kupnie albo emitowaniu pakietu akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.